Zodiak laboratory with Marika Peura (2022)


O - Ordinary body
K - Kiellettyjen ajatusten residenssi.


by Arttu Palmio & Marika Peura

Ordinary body, estetiikka, intimiteetti, nykytanssin saavuttamattomuuden ideaali, tanssiminen

Aloitettiin työskentely Kutomolla helmikuussa 2021. Tultiin yhteen avoimen dialogisesti keskustelemaan, lukemaan ja liikkumaan. Mutta ennen kaikkea puhumaan omasta toimijuudesta suhteessa maailmaan, valtaan ja vastuuseen. Oman ammattitaidon uudelleenmäärittelyä ja oman toimijuuden roolien määrittelyä itselleen merkittävällä tavalla - suhteessa maailmaan nyt. Mikä valta ja vastuu mun keholla on? Ja: samalla halu määritellä itselle nyt nykytanssin ahistoriaa, sen pakenevaa merkitysmaailmaa ja taustalla kummittelevaa, kaiken läpäisevää valkoisuuden ideologiaa.

Tavattiin vuonna 2016 kun työskenneltiin yhdessä samassa proggiksessa tanssijoina. Meitä yhdistää jaettu ammatti, liikelähtöinen esiintyjäntyö ja sama (mutta eriaikainen) institutionaalinen tutkinto. Ei etsitä yhteistä ääntä, väittämää tai totuutta - vaan istutaan jossain kollegiaalisuuden ja dialogisuuden välissä.

Tekemisen keskellä on keho, se on mediumi, jolle annetaan fokus ja arvostus. Se on rajaus - tapa olla maailmassa.
Ei tanssi vaan tanssiminen.


Kysyminen on juurtunut nykytaiteen tekemisen metodologiaan, mutta kyse ei ole problematisoinnista. Vaan: mitä jos jäisin, vaikka aihe on liian iso, vaikea, tiheä? Mitä jos jäisin, vaikka aihe ei pakota mua jäämään? Mitä jos kysymysten esittäminen ei jäisi vain niille kehoille, jotka niistä rakenteellisesti kärsii? Mitä jos kysyminen ei olisi tapa tuottaa sisältöä tai uusia rajauksia tai vastauksia maailmasta, vaan halu olla intiimisti kiinni jossain, jota ei voi hallita, sanallistaa tai ratkaista. Unelmointi on vastuunkantamista.

Työskentelyä ovat tukeneet Alfred Kordelinin säätiö ja Ehkä-tuotanto / nykytaidetila Kutomo.